Εργοστάσιο

Κατασκευής Κουφωμάτων Αλουμινίου

Η εταιρεία μας λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου στο Βασιλικό Χαλκίδας. Ο στόχος μας είναι η κατασκευή υψηλής ποιότητας κουφωμάτων που πληρούν όλα τα πρότυπα παραγωγής συστημάτων αλουμινίου και είναι πιστοποιημένα με τη Σήμανση CE.

Η παραγωγική μας διαδικασία βασίζεται στη χρήση των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου. Διαθέτουμε ένα μηχάνημα κοπής διπλής κεφαλής Ciemme Elettra 550, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία CNC για να εξασφαλίσει βελτιστοποιημένη κοπή. Επιπλέον, διαθέτουμε δύο μηχανήματα κοπής μονής κεφαλής για περαιτέρω επεξεργασία των αλουμινίου προφίλ.

Για την αυτοματοποιημένη κατεργασία των προφίλ αλουμινίου, χρησιμοποιούμε το καινοτόμο Κέντρο Κατεργασίας Emmegi Phantomatic M4L, το οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και διαθέτει πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης των προφίλ αλουμινίου και των κατεργασιών τους. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια και απόδοση στην κατασκευή μας.

Για το μοντάρισμα των κουφωμάτων, χρησιμοποιούμε τη νέα ηλεκτρονική γωνιάστρα αλουμινίου, η οποία εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια και αντοχή στο χρόνο για τις κατασκευές μας.

Επίσης, διαθέτουμε ειδικούς πάγκους τοποθέτησης μηχανισμών κλειδώματος ασφαλείας καθώς και ένα πάγκο υάλωσης που επιτρέπει την αυτόματη ανύψωση της επιφάνειας του σε κάθετη θέση δημιουργώντας έναν ευκολότερο και πιο εργονομικό χώρο για την επεξεργασία των κουφωμάτων αλλά και επιπρόσθετα βοηθητικά μηχανήματα όπως μηχανήματα με βεντούζες για την ασφαλή μεταφορά και ακριβή τοποθέτηση των υαλοπινάκων, ολοκληρώνοντας έτσι την κατασκευή των κουφωμάτων.

Για τη μεταφορά των προϊόντων και των κατασκευών μας, διαθέτουμε γερανοφόρο όχημα και μικρότερα οχήματα που εξυπηρετούν την ασφαλή μεταφορά τους.

Στην εταιρεία μας, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ατομική ασφάλεια όλων των εργαζομένων μας. Τηρούμε πλήρως όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σε θέματα ασφάλειας και διασφαλίζουμε την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων και οδηγιών που έχουν θεσπιστεί.

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανακύκλωση όλων των παραγόμενων αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία μας. Εφαρμόζουμε βιώσιμες πρακτικές και ακολουθούμε τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων μας. Προωθούμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, μειώνοντας έτσι το αρνητικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με αυτές τις πρακτικές, αποσκοπούμε στο να γίνουμε πρότυπο και παράδειγμα υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας στον κλάδο της παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου. Συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και προωθούμε την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της υιοθέτησης πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν την αειφορία των δραστηριοτήτων μας.

 

ΠΟΒΑΣ FPC

Εικόνες Εργοστασίου:

Βίντεο: