Μάρκετινγκ Europa

Giona-SITE-2000χ500-smal-cutl

Η EUROPA είναι μια επιχείρηση προσανατολισμένη στο μάρκετινγκ. Η στρατηγική, η δομή και η κουλτούρα που αντιπροσωπεύουν τις βασικές αρχές της εταιρίας, εξασφαλίζουν ότι το μείγμα του μάρκετινγκ που εφαρμόζεται, αντικατοπτρίζει την ξεκάθαρη εταιρική θέση.

Αρκετά δομικά χαρακτηριστικά της εταιρίας έχουν αναπτυχθεί με τα χρόνια:

  • Above & Below the Line καινοτόμες καμπάνιες προώθησης και νέα κανάλια επικοινωνίας, στοχεύοντας στα κοινά που ενδιαφέρουν την εταιρία και συγκεκριμένα τους κατασκευαστές αλουμινίου, τους αρχιτέκτονες, τους μελετητές και τους τελικούς καταναλωτές
  • Εξακρίβωση των αναγκών και επιθυμιών των τελικών καταναλωτών και των κατασκευαστών αλουμινίου, μέσω συστηματικής έρευνας αγοράς
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαχείριση των προϊόντων και καινοτομία μέσω Έρευνας και Ανάπτυξης
  • Δημιουργία αξίας, μέσω εμπιστοσύνης και πιστότητας στα προϊόντα, καθώς και αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική
  • Αποτελεσματικό και οργανωμένο σύστημα μεταφορών, διανομής και εταιρικών εκθέσεων, κάνοντας τα προϊόντα εύκολα προσβάσιμα στους πελάτες
  • Επαγγελματική εξυπηρέτηση μετά την πώληση και εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς

Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδυασμένα έχουν δώσει στην EUROPA ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επίπεδο μάρκετινγκ, διαφοροποιώντας και δυναμώνοντας την εταιρία από τον ανταγωνισμό. Οι 4 αρχές της εταιρίας: «βέλτιστη ποιότητα, βέλτιστη τιμή, ταχύτατη παράδοση και άψογες υπηρεσίες» αντιπροσωπεύουν την κυρίαρχη φιλοσοφία της εταιρίας και θέτουν τις βάσεις για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία και ένα βιώσιμο μέλλον.

Σχετικοί σύνδεσμοι