Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Μελέτη & Επιμέτρηση

 

IMG_42482

Κάθε έργο είναι μοναδικό και έχει ξεχωριστές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν όλα τα συστήματα αλουμινίου και οι κατασκευές σε κάθε χώρο και η τελική επιλογή πρέπει να γίνει μετά από μια ολοκληρωμένη μελέτη όλων των παραμέτρων του κάθε έργου.

Η εταιρεία μας για τον λόγο αυτό διαθέτει Πολιτικό Μηχανικό και Τεχνικούς με πολυετή πείρα στον χώρο τον κατασκευών αλουμινίου που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα για τις ανάγκες του χώρου σας.

Ερχόμενοι στον χώρο σας, χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς, μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο και ιδιαιτερότητα που μπορεί να υπάρχει.

Κάνοντας μια ακριβή επιμέτρηση, προτείνουμε τελικά τις καλύτερες ιδέες και δυνατές λύσεις, μέσα από μια άρτια τεχνική μελέτη, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με όλες τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, το τελικό κόστος κατασκευής, καθώς και ο ακριβής χρόνος παράδοσης του έργου.

EnglishFrenchGermanGreekItalian