Περιβαλλοντική Πολιτική

Perivallon

Φιλική προς το περιβάλλον

Η Europa δρα διαρκώς με υπεύθυνο τρόπο με την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Εφαρμόζει ένα σύστημα Καθαρής Παραγωγής βασισμένο στην επιτόπια Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση – Ανάκτηση. Έτσι λοιπόν, η εταιρία έχει πετύχει μηδενική παραγωγή υγρών αποβλήτων, καθώς εφαρμόζει την διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης που ακολουθεί:

  • Αλουμίνιο
  • Νερό
  • Ανακυκλωμένο καθαρό νερό προς επαναχρησιμοποίηση
  • Υγρά απόβλητα
  • Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων
  • Κρυσταλλοποιητής
  • Τα απόβλητα προωθούνται σε εξωτερικό πιστοποιημένο φορέα για την επεξεργασία και στη συνέχεια αξιοποιούνται εκ νέου από τη βιομηχανία τσιμέντου ως καύσιμη πρώτη ύλη
  • Πρώτες ύλες