Το προφίλ της EUROPA

EUROPA-PROFIL-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι η ισχυρότερη εταιρία διέλασης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1975 από τον Λυμπαρίτ Τ. Τζιρακιάν+ και έκτοτε αναπτύσσεται  με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό,  τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα, 39 έτη αργότερα, έχει υλοποιήσει το στόχο της να γίνει μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρίες αλουμινίου στην Ελλάδα με περισσότερους από 350 υπαλλήλους.

Βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής EUROPA PROFIL είναι η σταθερότητα και η δυναμική. Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν από την πολυετή παρουσία στην αγορά, το διαρκώς εξελισσόμενο μέγεθός, το οργανωμένο δίκτυο, τη θέση της στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και την κερδοφόρα επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η εταιρία λειτουργεί σήμερα πρωταγωνιστικά στην αγορά με προσήλωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στο δίκτυο της, τους συνεργάτες της και τους τελικούς χρήστες.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα της EUROPA χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και σε άλλους σχετικούς κλάδους, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό κατάλογο προϊόντων για την Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Επίσης, η εταιρία διακρίνεται για τη δυνατότητα της να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη τάση των τελικών προϊόντων συνδεδεμένων με υψηλές προδιαγραφές σχεδιασμού και πιστοποίησης. Για αυτό και έχει  υψηλό μερίδιο αγοράς σε συστήματα αλουμινίου στην Ελληνική αγορά, ενώ διαθέτει και άλλου τύπου προϊόντα, όπως οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, οι βάσεις φωτοβολταικών πλαισίων και τα εξαρτήματα αλουμινίου.

Η οργάνωση της εταιρίας έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά :

  • Περίπου 1000 πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους κατασκευαστές αλουμινίου
  • Ισχυρή διαφημιστική και προωθητική παρουσία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας
  • Αξιόπιστο και στενά συνδεδεμένο με την πολιτική της εταιρίας δίκτυο εμπόρων σε όλη την Ελλάδα
  • Δίκτυο από 6 εταιρικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των συνεργατών της εταιρίας
  • Δίκτυο με 49 εκθέσεις κατασκευαστών με την ονομασία EUROPA CLUB
  • Περισσότερα από 50 πιστοποιημένα προϊόντα για τον κατασκευαστή αλουμινίου
  • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών αλουμινίου
  • Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με εξειδικευμένους έμπειρους βιομηχανικούς σχεδιαστές
  • Πιστοποιημένα προϊόντα σε κοινοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού

Παράλληλα, η EUROPA δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση για ενημέρωση σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, γραφεία μελετών και ενεργειακούς επιθεωρητές. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα είναι σε θέση να παρέχει με αξιοπιστία σε κάθε ενδιαφερόμενο εμπεριστατωμένες πληροφορίες, πολύτιμες συμβουλές και έγκυρες τεχνικές μελέτες για τα συστήματα αλουμινίου, καθώς και να προτείνει λύσεις σε οτιδήποτε προκύψει σχετικά με αυτά.

Σχετικοί σύνδεσμοι