Κάθε έργο χαρακτηρίζεται από ξεχωριστές ανάγκες.

Η εταιρεία μας υιοθετεί μια πολύ λεπτομερή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιλογή συστημάτων αλουμινίου και στην κατασκευή των έργων σας. Οι έμπειροι τεχνικοί και μηχανικοί που διαθέτουμε έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των κατασκευών αλουμινίου και είναι σε θέση να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χώρου σας.

Αφού πραγματοποιηθεί μια αρχική εκτίμηση του κόστους, ακολουθείται η διαδικασία της τελικής επιμέτρησης των διαστάσεων των κουφωμάτων σας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο και ιδιαιτερότητα που μπορεί να υπάρχει στο έργο.

Μετά την ακριβή επιμέτρηση, προτείνουμε τις καλύτερες ιδέες και δυνατές λύσεις μέσω μιας λεπτομερούς τεχνικής μελέτης. Στη μελέτη αυτή, αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με όλες τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, καθώς και το τελικό κόστος κατασκευής και ο ακριβής χρόνος παράδοσης του έργου.

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε ότι οι επιλογές που προτείνουμε είναι βάσιμες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αισθητικής που χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας.