Κάθε έργο χαρακτηρίζεται από ξεχωριστές ανάγκες.

Τα συστήματα αλουμινίου και οι κατασκευές επιλέγονται μετά από ολοκληρωμένη μελέτη όλων των παραμέτρων του έργου σας.

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους εξειδικευμένους Τεχνικούς και Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή πείρα στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου, που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα για τις ανάγκες του χώρου σας.

Αφού έχει προηγηθεί μια πρώτη εκτίμηση κόστους, ακολουθείται η διαδικασία της τελικής επιμέτρησης των διαστάσεων των κουφωμάτων σας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο και ιδιαιτερότητα που μπορεί να υπάρχει.

Έχοντας ολοκληρώσει την ακριβή επιμέτρηση, προτείνουμε τελικά τις καλύτερες ιδέες και δυνατές λύσεις, μέσα από μια άρτια τεχνική μελέτη, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με όλες τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, το τελικό κόστος κατασκευής, καθώς και ο ακριβής χρόνος παράδοσης του έργου.