Αιολικό Πάρκο στη Νότια Εύβοια

Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε ένα ακόμη μεγάλο και σημαντικό Project ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νότια Εύβοια. Σε συνεργασία με την εταιρεία Silcio, που ανήκει στον ομίλο Copelouzos, αναπτύσσουμε και εγκαθιστούμε αιολικά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρύστου.

Το τμήμα μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας μας ανέλαβε με υπευθυνότητα την κατασκευή και τοποθέτηση διάφορων κατασκευών στα υποστηρικτικά κτίρια των ανεμογεννήτριων, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την ποιότητα που μας χαρακτηρίζει. Η εμπειρία μας στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών μας δίνει την ευκαιρία να συμβάλλουμε θετικά στην υλοποίηση αυτού του προορατικού και περιβαλλοντικά φιλικού έργου.

Ευχαριστούμε την εταιρεία Silcio και τον ομίλο Copelouzos για την εμπιστοσύνη τους και την ευκαιρία που μας παρέχουν να συνεργαστούμε σε αυτό το σημαντικό έργο που έχει τόσο μεγάλη κοινωνική και περιβαλλοντική αξία

Εικόνες: