Ποιος είναι ο σωστός τρόπος οπτικού ελέγχου ενός υαλοπίνακα για τυχόν ελαττώματα ???

Ποιός είναι ο σωστός τρόπος οπτικού ελέγχου ενός υαλοπίνακα για τυχόν ελαττώματα