Οδηγίες Καθαρισμού & Συντήρησης των Βαµµένων Profil Αλουµινίου

Γιατί είναι σημαντική η συντήρηση των βαμμένων profil αλουμινίου και από τι εξαρτάται η συχνότητα καθαρισμού;

Η σωστή συντήρηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της αισθητικής και της διάρκειας της βαφής. Κατά την πάροδο του χρόνου, η έκθεση στις καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσει σημάδια αλλοίωσης, όπως η απώλεια γυαλάδας, η κιμωλίωση και η διαφοροποίηση του χρώματος. Η ένταση και ο χρόνος εμφάνισης αυτών των φαινομένων διαφέρουν ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, καθιστώντας απαραίτητη την προσαρμογή της συντήρησης ανά περιοχή.

Σε χώρες με Μεσογειακό κλίμα, όπως η Ελλάδα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη και υπάρχουν πολλές παραθαλάσσιες περιοχές, η συντήρηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο της πρόληψης, μπορούμε να αποτρέψουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε το πρόωρο ξεθώριασμα και την απώλεια της λάμψης, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας υπερανθεκτικά χρώματα πούδρας.

 Προτεινόμενα διαστήματα συντήρησης σε σχέση με το περιβάλλον:
 
 

Ποια είναι η σωστή διαδικασία καθαρισμού της επιφάνειας των βαμμένων profil αλουμινίου και τι πρέπει να αποφεύγουμε;

1

Αφαιρέστε προσεκτικά τους ρύπους με ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Να αφαιρείτε το συντομότερο δυνατόν ρετσίνια από δέντρα, ακαθαρσίες από έντομα κτλ. γιατί με τον χρόνο, την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζέστη σκληραίνουν και είναι δυσκολότερο να αφαιρεθούν. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 30 °C και όχι σε ώρα κατά την οποία η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή και άμεση.

2

Χρησιμοποιήστε μία απαλή βούρτσα, μαλακό σφουγγάρι ή πανί και ένα ήπιο καθαριστικό σπιτιού ή αυτοκινήτου, για την αφαίρεση λοιπών υπολειμμάτων. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε μεταλλικές βούρτσες, σύρμα, σκληρά σφουγγάρια, γυαλόχαρτο, υγρά καθαριστικά με λειαντική ικανότητα ή απορρυπαντικά σε σκόνη, καθώς θα χαράξουν μόνιμα την επιφάνεια του χρώματος. Παρακαλούμε, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ότι η χρήση καθαριστικών που απαιτούν τη χρήση γαντιών, δε συνιστάται και θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μία τέτοια επισήμανση αποτελεί ένδειξη, ότι το καθαριστικό είναι πολύ δυνατό και επομένως ακατάλληλο για τον καθαρισμό της βαμμένης με πούδρα επιφάνειας.

3

Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε την βαμμένη επιφάνεια προσεκτικά με καθαρό νερό και σκουπίστε για να στεγνώσειΗ χρήση νερού από γεώτρηση δε συνιστάται, καθώς η περιεκτικότητά του σε μεταλλικά στοιχεία και άλατα, μπορεί να κάνει λεκέδες και να προκαλέσει προβλήματα στο χρώμα μακροπρόθεσμα.

4

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που έχουν ως βάση σκληρούς διαλύτες. Εάν είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν υλικά από την επιφάνεια, όπως χρώματα ή κόλλα, και η χρήση διαλύτη είναι απαραίτητη, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ήπιος διαλύτης, όπως white spirit, νέφτι, ισοπροπανόλη ή αλκοόλη (οινόπνευμα). Προσπαθήστε για τον ελάχιστο χρόνο επαφής και στο τέλος ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Συνιστούμε πάντα μια δοκιμή σε μία μικρή όχι ιδιαίτερα εμφανή επιφάνεια, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δε θα προκληθεί καμία βλάβη ή αλλαγή της απόχρωσης.

5

Αφαιρέστε προσεκτικά τους ρύπους με ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Να αφαιρείτε το συντομότερο δυνατόν ρετσίνια από δέντρα, ακαθαρσίες από έντομα κτλ. γιατί με τον χρόνο, την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζέστη σκληραίνουν και είναι δυσκολότερο να αφαιρεθούν. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 30 °C και όχι σε ώρα κατά την οποία η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή και άμεση.

6

Σε περίπτωση χρήσης λιπαντικού στους μηχανισμούς κατά την συντήρηση τους, καθαρίστε άμεσα το λιπαντικό από την βαμμένη επιφάνεια με ένα βρεγμένο πανί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του χρώματος αν η βαμμένη επιφάνεια με το λιπαντικό εκτεθεί στον ήλιο.

7

Ένα από τα πλεονεκτήματα των υπερανθεκτικών χρωμάτων πούδρας με υφή αμμοβολισμένης είναι το εύκολο καθάρισμα, λόγω της ειδικά σχεδιασμένης επιφάνειας. Δε συνιστάται η χρήση λειαντικών, ήπιων ή σκληρών. Καθαρίστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.