Αυλόπορτες & Αυλόγυρο αλουμινίου

Αυλόπορτες & Αυλόγυρο αλουμινίου SD

Η εταιρεία μας κατασκεύασε και τοποθέτησε Αυλόπορτες & Αυλόγυρο αλουμινίου σε οικία στην περιοχή παραλία Αλυκές Δροσιάς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

  • Αυλόγυρο με κολόνες και τάβλες αλουμινίου SD.
  • Αυλόπορτα ανοιγμένη με ένα σταθερό, με πλαίσιο και τάβλες αλουμινίου SD.
  • Αυλόπορτα συρόμενη με πλαίσιο και τάβλες αλουμινίου SD.

Εικόνες: