Το EUROPA Sun 1100 SP είναι ένα μονοπάσσαλο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για τοποθέτηση στο έδαφος.

Αποτελείται από σύμμικτη βάση καθώς ο πάσσαλος στήριξης είναι χαλύβδινος ενώ οι τεγίδες μαζί με τα υπόλοιπα στηρικτικά μέρη είναι από αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Το μέγιστο άνοιγμα στήριξης φτάνει ανά περίπτωση έως τα 3 μέτρα (αναλόγως το φορτίο ανέμου και χιονιού).

Tο σύστημα αυτό είναι ιδανικό σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολεοδομικοί περιορισμοί χαμηλού ύψους.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • Δυνατότητα κλίσεων 20-25 μοίρες.
  • Διάταξη πάνελ σε μονό Portrait.
  • Τύπος θεμελίωσης με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη.
  • Χρησιμοποιείται κράμα αλουμινίου 6063- Τ66 για υψηλή αντοχή.
  • Τελικό ύψος 1,5 – 2m.
  • Δυνατότητα υπερύψωσης 0,5 – 1m.
  • Σύστημα συμβατό και για bifacial φωτοβολταϊκά πάνελ.
  • Σύστημα στατικά μελετημένο σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες