Εξοικονομώ 2023 Europa - Mparolas

Εξοικονομώ 2023

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το “Εξοικονομώ 2023” άνοιξε στις 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, στην ιστοσελίδα exoikonomo2023.gov.gr.

Το “Εξοικονομώ 2023” εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Για κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό που θα ενταχθεί στο “Εξοικονομώ 2023”, στόχος είναι να επιτευχθεί υποχρεωτική αναβάθμιση τουλάχιστον τριών ενεργειακών κατηγοριών, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο τα άτομα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία, απλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω την κατοικία μου” δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.

Κατοικία που έχει ενεργή αίτηση σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ”, “Εξοικονομώ – Αυτόνομο”, “Εξοικονομώ 2021” και “Εξοικονομώ – Ανακαινίζομαι gia neous”, δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Κριτήρια για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων:

Πίνακες Εξοικονομώ 2023
Πίνακες Εξοικονομώ 2023

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων όσον αφορά τα κουφώματα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ

ΡΟΛΑ

Ξεφυλλίστε την ηλεκτρονική έκδοση του ειδικού ενθέτου για το «Εξοικονομώ 2023»