Καθαρισμός Κουφωμάτων Αλουμινίου

Τα κουφώματα αλουμινίου δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, ο καθαρισμός κρίνεται αναγκαίος, όταν οι επικαθήσεις σκόνης, ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια των κουφωμάτων και θα πρέπει να γίνεται με νερό και προϊόντα καθαρισμού που έχουν pH μεταξύ 5,5 και 8.
  • Τα προφίλ αλουμινίου: Πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό απορρυπαντικό και χλιαρό – κρύο νερό και μαλακό πανί (όχι σύρματα και σκληρά σφουγγάρια) για την απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης και άλλων κυρίως στις γωνίες.
  • Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία μπορείτε να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα.
  • Τα προϊόντα Europa που φέρουν την ειδική σήμανση Seaside Class έχουν κατεργαστεί ειδικά με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον (πχ παραθαλάσσιο). Ειδικά για σπίτια που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα, ή σε μέρη με έντονο όξινο περιβάλλον η συντήρηση θα πρέπει να είναι πιο συχνή.

Συντήρηση – Λίπανση Κουφωμάτων Αλουμινίου

Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα των κουφωμάτων μετά την εγκατάστασή τους από τους τεχνικούς μας, θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να συντηρείτε τα εξής μέρη:
  • Μηχανισμούς – μεντεσέδες: Όλα τα κινητά σημεία του κουφώματος μηχανισμοί κλειδώματος, αλλά και οι μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) μήνες με σπρέι γράσου, ή σιλικόνης.
  • Τα λάστιχα: Πρέπει να ψεκάζονται με το ίδιο σπρέι, ή γράσο σιλικόνης και να σκουπίζονται με καθαρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! (Να μην κάνετε ποτέ τα παρακάτω λάθη)

  • Το πλύσιμο των κουφωμάτων με πιεστικό μηχάνημα, ή λάστιχο ποτίσματος δεν ενδείκνυται. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των νεροχυτών απορροής που φέρουν τα προφίλ, ενώ είναι πιθανόν να δημιουργηθεί και μόνιμη υγρασία στη βάση του τζαμιού που θα προσβάλλει την στεγάνωσή του και θα προκαλέσει διείσδυση υγρασίας στο διάκενο του μονωτικού τζαμιού.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα, ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού.
  • Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με σύρματα, ή άλλα υλικά που χαράζουν.