Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους, τις προϋποθέσεις των συναλλαγών και τα προϊόντα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς καμία ειδοποίηση, μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας μας.

2. Πνευματικά δικαιώματα

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Mparolas Aluminium Systems. Για κάθε πληροφορία, όπως κείμενο, εικόνες, γραφικά που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εκτός και αν η νομοθεσία ορίζει διαφορετικά. Είναι παράνομη η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους, ή του συνόλου με κάθε τρόπο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Mparolas Aluminium Systems.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την τηλεφωνική, ή ηλεκτρονική αίτηση σας για προσφορά είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) για να διεκπεραιώσουμε την προσφορά – παραγγελία σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση της προσφορά σας στην φόρμα της σελίδας μας, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τους Όρους Χρήσης και επιτρέπετε στην εταιρεία Mparolas Aluminium Systems να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλεται για να ολοκληρωθεί το αίτημα για την προσφορά σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή και δε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

4. Ταυτότητα Εταιρείας

Η επωνυμία της εταιρείας μας είναι Αφοί Μπαρόλα Ι.Κ.Ε. και εδρεύει στο Βασιλικό, Χαλκίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

  • Μαρούσι:  T.  211 4040240
  • Χαλκίδα:  T.  22210 76332

info@mparolas.gr