Μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές της καθημερινής μας ζωής είναι η προστασία από την ηχορύπανση, καθώς επηρεάζει άμεσα την ψυχική μας ευεξία. Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για τον ορισμό της “άνεσης” και, ίσως, του βιοτικού επιπέδου.

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το ηχομονωτικό γυαλί, χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον ήχο. Ο ήχος δεν είναι τίποτε άλλο από κύματα που παράγονται από δονούμενα μόρια σε αέριο, υγρό ή στερεό υλικό. Ο αριθμός των ηχητικών κυμάτων που εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο είναι γνωστός ως συχνότητα του ήχου και συνήθως εκφράζεται σε Hertz (Hz). Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί ηχητικές πηγές που παράγουν ακουστικά κύματα από 16 Hz έως 20.000 Hz (ενώ οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να αντιληφθούν ένα ευρύτερο φάσμα). Το εύρος των ήχων που είναι πιο συνηθισμένο και ενοχλητικό στην καθημερινή ζωή είναι μεταξύ 50 και 5.000 Hz.

Για να ποσοτικοποιηθεί πόσο αποτελεσματικό είναι ένα ηχομονωτικό υλικό, έχει αναπτυχθεί ένας συντελεστής μείωσης του ήχου R. Ο δείκτης αυτός εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (dB) και αντιπροσωπεύει την απόδοση της ηχομόνωσης ενός δομικού στοιχείου για κάθε ζώνη του 1/3 της οκτάβας με κέντρο μεταξύ 100 και 3150 Hz.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διάφοροι τύποι γυαλιού και το πάχος δεν έχουν την ίδια μείωση του ήχου σε όλες τις συχνότητες. Γενικά, η μείωση του ήχου αυξάνεται με τη συχνότητα, αλλά υπάρχει μια κρίσιμη συχνότητα στην οποία η μείωση του ήχου είναι χαμηλότερη. Σε αυτή την κρίσιμη συχνότητα, γνωστή και ως συχνότητα συντονισμού, το γυαλί δονείται πιο εύκολα και μεταδίδει τον θόρυβο πιο αποτελεσματικά. Η απόδοση της ηχομόνωσης του γυαλιού επηρεάζεται έως και κατά 10 έως 15 dB. Για μονολιθικό γυαλί 4 mm, η συχνότητα συντονισμού είναι 3.200 Hz. Με την αύξηση του πάχους του γυαλιού, η συχνότητα συντονισμού μετατοπίζεται σε χαμηλότερες συχνότητες.

Για να αποφευχθεί η “τρύπα” που προκαλείται από την κρίσιμη συχνότητα που πέφτει κάτω από τα 100 Hz και γίνεται αντιληπτή, το πάχος του γυαλιού πρέπει να είναι 120 mm. Για το λόγο αυτό συνιστώνται διπλοί υαλοπίνακες, όπου οι δύο υαλοπίνακες έχουν διαφορετικό πάχος, ώστε η συχνότητα συντονισμού του ενός να μη συμπίπτει με τη συχνότητα συντονισμού του άλλου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πολυστρωματικά τζάμια απορροφούν τις ακουστικές δονήσεις σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, παρέχοντας πολύ καλύτερη ηχομόνωση από ένα κανονικό τζάμι ίδιου πάχους.

Εφαρμογές:

 •  Κλινικές Υγείας & Κέντρα Ιατρικής Φροντίδας
 •  Εγκαταστάσεις Ψυχολογικών Υπηρεσιών
 •  Λογιστικά, Δικηγορικά, Κτηματομεσιτικά, Επενδυτικά Γραφεία
 •  Αίθουσες Συνδιαλέξεων & Συνεδριάσεων
 •  Δωμάτια Εξυπηρέτησης Πελατών
 •  Γραφεία Τραπεζών
 •  Οικίες αστικών κέντρων και πολυτελείς οικίες

Ανάλογα με το πώς συναρμολογείται και εγκαθίσταται η υάλωση, μπορεί να έχει πολύ μειωμένη απόδοση στις χαμηλές, μεσαίες, ή υψηλές συχνότητες. Βέλτιστη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί από την μονάδα υάλωσης, όταν παρέχει καλή ακουστική μόνωση στις συχνότητες, όπου ο θόρυβος είναι μεγαλύτερης εντάσεως. Καλή ακουστική μόνωση ενάντια σε συγκεκριμένους τύπους θορύβου επιτυγχάνεται, τροποποιώντας τον τύπο και σύνθεση της υάλωσης.

Σε γενικές γραμμές, οι ακόλουθες κατηγορίες έχουν δημιουργηθεί για καλύτερη ηχομονωτικών υαλώσεων. Οι τύποι θορύβου κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Μέτριος: Υπαίθριες περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη από 500m από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.
 • Μέσος: Αστικές περιοχές σε απόσταση μικρότερη από 500m από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.
 •  Δυνατός: Βιομηχανικές, αστικές ή εμπορικές σε απόσταση μικρότερη από 5 Km από αεροδρόμιο.
 •  Πολύ δυνατός: Κέντρο πόλεων, περιοχές πολύ κοντά στην κυκλοφορία αυτοκινήτων ή περιοχές πολύ κοντά σε αεροδρόμια.

Αναφορικά με την άνεση στα επίπεδα θορύβου σε εσωτερικούς χώρους, έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Φυσιολογικός: Γραφεία, εργαστήρια κτλ.
 • Άνετος: Αίθουσες αναμονής, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ.
 • Πολύ άνετος: Υπνοδωμάτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, κτλ.