Κυκλική οικονομία & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Για έναν Καθαρό & Βιώσιμο Πλανήτη

Προστατεύουμε το περιβάλλον & συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Η φύση καθορίζει την καθημερινότητά μας. Η προστασία της αποτελεί καθήκον μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
 
Στην Mparolas Aluminium Systems εδώ και πάνω από μια δεκαετία αναλαμβάνουμε δράσεις που ενισχύουν την ανακύκλωση πρώτης ύλης, κυρίως αλουμινίου και άλλων μετάλλων που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής μας, καθώς και της ανακύκλωσης των χάρτινων συσκευασιών μας σε ποσοστό άνω του 95%.
 
Μέσω επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, επιδιώκουμε την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος.
 
Πέραν αυτού, διασφαλίζουμε την ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση, ανακύκλωση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) στα έργα μας που αφορούν την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, με ποσοστό πάνω από 80-85%.
 
Αυτές οι πρωτοβουλίες συνδράμουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην εδραίωση ενός βιώσιμου μοντέλου, βασισμένου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
 

Για να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν τόπο, όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν και να ζήσουν όπως ονειρεύονται.

+ 0 %
Ανακύκλωση Παραγόμενων Αποβλήτων